Ievadi virsrakstu
Šeit vari ievadīt paskaidrojošu tekstu.
Sākums / Noteikumi

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

       Preces, kuru tirdzniecība noteikta saskaņā ar likumu  "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums un ar šī likuma saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem (ieroči, munīcija, pulveris, lodes, kapseles u.c.), netiek piegādāta ar sūtījuma palīdzību. Minētās preces var nopirkt TIKAI SIA „Gun Market” veikalā, uzrādot attiecīgo ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļauju un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).:  „Gun Market” Maskavas 243, Rīga

Pasūtījuma apstiprinājums no SIA „Gun Market” puses apliecina pasūtījuma saņemšanas faktu no Klienta, bet vēl nenozīmē, ka tas ir 100% izpildīts. SIA „Gun Market” patur tiesības daļēji izpildīt pasūtījumu gadījumos, kad situācija nevar tikt risināta no mūsu puses (piemēram, piegādātājs nevar piegādāt konkrēto preci). Jebkuru problēmu gadījumā, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi, mēs par to paziņosim pircējam.

Klients nes pilnu atbildību par savu reģistrācijas datu drošību, nododot sava personīgā reģistrācijas konta informāciju trešajai personai.

Klientam ir pienākums veikt savas personīgās informācijas labojumus, ja informācija, kas iekļauta reģistrācijas formā ir mainījusies.

Klientam ir tiesības pieprasīt izņemt savus personīgos datus no SIA „Gun Market” datu bāzes, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected]

Pārdevējs SIA "GUNMARKET EU" garantē personīgas informācijas aizsardzību, saskaņā ar likumiem Latvijas Republikas.

Pēc klienta pieprasījuma SIA „Gun Market” var veikt izmaiņas esošajā pasūtījumā vienas darba dienas laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, izņemot gadījumus, kad pasūtījums jau ir sapakots vai izsūtīts. Pasūtījuma izmaiņas attiecināmas uz šādiem gadījumiem:

-     jauna produkta pievienošana

-     daudzuma izmaiņas

-     atteikšanās no pasūtītā produkta.

 Izmaiņas jānosūta uz e-pastu:   [email protected]  , norādot attiecīgā produkta kodu.

Par produkta apraksta, ietvertās tehniskās informācijas vai produkta attēla atbilstību ir atbildīgs produkta piegādātājs vai ražotājas. Šādas kļūdas var veidoties piegādātājam vai ražotājam nepareizi norādot produkta aprakstu vai kādu citu no mums neatkarīgu iemeslu dēļ. Par jebkurām no šādām kļūdām lūdzam mums ziņot, sazinoties ar mums pa e-pastu: [email protected]

Lojalitātes programma, speciālie piedāvājumi, izpārdošanas.

Produkti ar speciālām cenām ir norādīti mūsu mājas lapā un ir īpaši marķēti.

Garantijas, sūdzības un atteikumi

Garantija

Visām SIA „Gun Market” interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

SIA „Gun Market” interneta veikals pilnībā atbild par produktu piegādi pilnā komplektācijā.

Gadījumā, kad tiek atklāts defekts vai produkta neatbilstība pasūtījuma specifikācijai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected],  lai veiktu turpmākās procedūras. Visas sūdzības tiek izskatītas individuāli.

Garantija attiecas tikai uz rūpnieciskiem vai slēptiem defektiem, kas var parādīties lietojot preci tam paredzētajā veidā. Jebkura veida bojājumi, kas radušies mehānisku bojājumu, individuālu remontu vai nepareizas lietošanas rezultātā, nevar būt par pamatu sūdzībai un garantijas nodrošinājuma pieprasījumam.

Garantija attiecas tikai uz produktiem, kas iegādāti SIA „Gun Market” interneta veikalā.

Ja ražotājs noteicis saviem produktiem papildus garantiju, tad garantijas apjomu un specifiku nosaka šīs produkcijas ražotājs atsevišķi.

Iegaumē – ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Tu vari uzrādīt:

- pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmi);

- ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem, kuriem ir ierobežots kalpošanas laiks.

Sūdzības izskatīšana

Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu:  [email protected]

 - e-pastā norādiet precīzu preces nosaukumu un preces kodu;

 - detalizēti aprakstiet radušos defektu vai problēmu;

 - nosūtiet bojātās preces foto uzņēmumu.

Atteikuma tiesības

Klientam ir iespēja atgriezt preces, kas iegādātas SIA „Gun Market” interneta veikalā.

Klientam ir tiesības atteikties no produkta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no distances līguma noslēgšanas dienas (no brīža, kad SIA „Gun Market” ir apstiprinājusi klienta pasūtījumu) un atgriezt to 7 (septiņu) dienu laikā no atteikšanās brīža.

Piegādes izdevumus sedz klients. 

Atgrieztajam produktam ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kāds tas tika piegādāts klientam. Klients ir atbildīgs par preces iepakojumu, atgriežot preci interneta veikalam.

Atgrieztajam produktam ir jābūt tādā pat izskatā un komplektācijā, kā tā tika nosūtīta Klientam, pretējā gadījumā SIA „Gun Market” nav pienākums atmaksāt Klienta samaksāto naudas summu. 

Naudas atgriešana notiek 14 darba dienu laikā no brīža, kad SIA „Gun Market” ir saņēmusi atgriezto preci un informāciju, uz kurieni pārskaitīt naudas summu.

Atskaitāmā summa tiks samazināta bankas pārskaitījuma komisijas izmaksu apmērā.

Atgriežot preci, sūtījumam jāpievieno pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu.